Home

De Algemene Nederlandse Doopsgezinde Predikanten Vereniging (ANDPV)

is de beroepsvereniging voor doopsgezinde pastores.

Verduur Samen met Franciscus

Verduur Samen met Franciscus